Økonomi

Cheføkonom: Sådan skal du sælge korn i 2019

Cheføkonom
E-mail: hfi@lmo.dk

Der er udsigt til, at prisen på hvede vil falde, og med den faldende pristendens er det på tide at overveje, om der skal sælges korn fra ny høst.

Den magre høst i 2018 har stadig store konsekvenser for danske landmænd i 1. halvår af 2019, hvor der mangler korn i siloen hos mange husdyrproducenter, og priserne er meget højere end foregående år.

Det sidste gavner planteavlerne, der på den måde får en god kompensation for de svigtende udbytter – men spørgsmålet er så, hvem der kommer til at le i 2019.

Afgrøderne står rigtig godt i Danmark lige nu, og det giver potentiale for en god høst. Det er til fordel for både købere og sælgere, for en god kvalitet af foderkorn vil gavne begge parter. Prissætningen kan i nogen grad påvirkes af den danske høst, men de primære påvirkninger skal vi finde udenfor landets grænser.

Normalisering i Danmark

Siden høst har vi set en delvis afkobling af sammenhængen mellem prisen på børsen i Paris og på dansk foderkorn.

Helt usædvanligt har man som køber skullet betale ca. 160 kr. pr hkg for foderkorn, og sælgere har længe kunnet få op mod 150 kr. Børsprisen på brødhvede, som burde være en dyrere vare, har ligget omkring bare 153 kr. pr hkg (205 EUR pr ton).

Det er et udtryk for, at vi mangler korn i Danmark nu, for normalt skal vi eksportere, og derfor kan vi som hovedregel højest opnå prisen i Paris fraregnet fragt.

Den situation tyder det på, vi kommer i igen efter høst, når vi ser på de flotte marker. Forskellen på futurepris og prisen i Danmark indikerer det også. Futureprisen på ny høst er nemlig omkring 139 kr. pr hkg, og som sælger i Danmark skal man være heldig, hvis man kan få 129 kr. for 2019-høst.

Pil ned på globalt plan

Efter en lang periode med handel indenfor et snævert prisinterval på børsen ser det nu ud til, prisen vil falde. Trenden er ned på både mellemlang og lang sigt, og en stor del af forklaringen er en stor produktion i Sortehavslandene.

Rusland udmærker sig ved en stor eksport af hvede, og landet satser på at holde fast i placeringen som verdens største hvedeeksportør.

Ukraine er storeksportør af majs, og det dæmper også prispotentialet på hvede. Faktisk har mange danske husdyrproducenter i dette høstår nydt godt af ukrainsk majs, som kan skaffes 15 DKK billigere end dansk hvede ved foderstofselskaberne.

Det skal du gøre

Med den faldende pristendens er det på høje tid at overveje salg af korn fra ny høst.

Hvis forsyningen herhjemme bliver god, vil prisudviklingen blive dikteret af verdensmarkedsprisen, og den falder. Modsat har man som husdyrproducent bestemt ikke travlt med at sikre prisen på korn fra dette års høst.

Hvis du ikke har mod på selv at følge prisudviklingen, kan du tegne et abonnement på AgroMarkets og få en SMS, når du skal handle.