Jura

Den nye ferielov rammer arbejdsgivere – dette skal du være opmærksom på

Advokat
E-mail: ket@prolex.dk

Den nye ferielov byder på forandringer for arbejdsgivere, og her har vi samlet de væsentligste ændringer. Vi tager dig med gennem fondsferiedage, feriedage på forskud og svarer på, hvorfor virksomhedens likviditet er vigtig, når vi taler om ferie.

Vi tager afsked med den forskudte ferie i 2020, men du skal som landmand allerede nu forberede dig på den nye ferielov. Den træder i kraft pr. 1. september 2019, og indeholder flere nye forhold.

En af de væsentligste faktorer, som ændrer sig, er forholdet mellem optjening og afholdelse af ferie. De to spor løber nu side om side, hvilket betyder, at medarbejder får 12 måneder til at optjene ferie og hele 16 måneder til at afholde den i. Optjeningsåret løber fra 1. september – 31. august, og afholdelsesåret fra 1. september – 31. december året efter. 

Særregler for nye på arbejdsmarkedet.

Hvis medarbejderen er startet på arbejdsmarkedet efter 1. januar 2019, og derfor ikke har optjent tilstrækkelig ferie til afholdelsesperioden 1. maj 2020 – 31. august 2020, er der særlige regler i overgangsperioden fra den ene ferielov til den anden. 

Medarbejderen har mulighed for at afholde op til 8,4 betalte fondsferiedage, mod at fondspengene modregnes medarbejdernes indefrosne del af feriemidler. 

For at sikre alle parter de rette feriemidler, er det bestemt, at optjent ferie i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefryses. Det er en vigtig information for dig som arbejdsgiver, da du nu står overfor et valg. 

Forhold dig til virksomhedens likviditet

Som arbejdsgiver for funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår, kan du enten selv beholde de indefrosne midler indtil de skal udbetales fx ved medarbejders pension, efterløn mm., eller indbetale midlerne til Lønmodtagernes Feriemidler.

Når du som arbejdsgiver foretager dit valg, er virksomhedens likviditet i centrum. Hvis de indefrosne midler bliver stående i virksomheden, skal administrationsomkostningerne gennemgås ift. de specifikke regler som findes herfor. Hvis du derimod har tilstrækkelig stor likviditet, kan du vælge at udbetale midlerne til Lønmodtagernes Feriemidler på én gang. 

Der skal tages stilling første gang og hvert år efterfølgende. Det tilbageholdte beløb vil blive inddrevet ved manglende betaling. 

Har din medarbejder holdt ferie på forskud?

Hvis din medarbejder endnu ikke har optjent tilstrækkelig ferie, kan du som arbejdsgiver tillade, at vedkommende kan holde ferie på forskud. Det betyder, at medarbejderen skal optjene ferien, efter den er afholdt. 

Fratræder medarbejderen, inden den afholde ferie er optjent, kan du som arbejdsgiver modregne den afholdte men endnu ikke optjente ferie i den sidste løn.

Vil du vide mere?

Advokat
E-mail: ket@prolex.dk
Økonomiassistent
E-mail: mul@lmo.dk