Business

Er der lys for enden af tunnelen, eller er det et modkørende tog?

Afdelingsleder
E-mail: poe@lmo.dk

2019 bliver formentlig et langt bedre år for de danske landmænd. Men der skal handles på afvigelser i budgetterne, hvis man vil nå helt i mål.

Regnskabssæsonen for 2018 er i gang, og resultaterne tikker ind og bekræfter, at det har været et svært år.

Kombinationen af lave priser, tørke og dyre foderomkostninger har slået igennem på bundlinjen, og nogle har allerede betalt den ultimative pris og har måttet lukke produktionen.

Andre har igen i år, trods vanskelighederne, tjent gode penge. Som tidligere år er der stor spredning på årets driftsresultater, og netop denne spredning skal man som producent tage alvorligt.

Enhver bør spørge sig selv: ”Ligger jeg i den rigtige ende – og hvis ikke, er det så noget jeg kan eller vil acceptere?”

Hav styr på likviditeten

Hvis vi kigger på prognoserne tegner 2019 lysere end 2018.

Der anes en positiv tendens på produktpriserne på verdensmarkedet, men der er bare rigtig langt endnu, før vi er i mål. Der skal ikke meget uro til, før det der i budgettet ligner en positiv likviditetsudvikling kommer til at udvikle sig negativt.

Det gælder derfor om at have fuld fokus på virksomhedens likviditet, indtil vi rigtigt ved, hvilken retning året tager. Her kan man passende kigge på følgende punkter:

- Er budgettet ved at være et par måneder gammelt, så skal der være styr på om primo passer.

- Hvor stor er afvigelsen på kassekreditten?

- Hvordan passer beholdningerne?

- Passer mængderne?

Det kan være en god ide at rette budgettet til med den korrekte primo – det skaber det bedste overblik.

Vær aktiv på afvigelserne

Det er selvfølgelig ikke nok være opmærksom på afvigelser.

Der skal handles når der er afvigelser, om end hvordan er individuelt. For nogle kan det være, at der er brug for akutte handlinger, der kan sikre det likvide beredskab.

For andre kan det være det lange fokus på, hvordan man sikres tilfredsstillende afkast med de udfordringer, der opstår.

I samme ombæring kan man ganske oplagt spørge sig selv: Er lyset for enden af tunnelen et håb eller et modkørende tog? Det kan du heldigvis selv være med til at bestemme – men det kræver, du vil! Tag gerne fat i din økonomikonsulent, hvis du vil have en hjælpende hånd til din videre vej.