Bedriften

Få planerne op fra skuffen: Fra budget til handling

Afdelingsleder
E-mail: poe@lmo.dk

Det er blevet helt almindeligt at have handlingsplaner for ens bedrift såsom produktionsorienterede handlingsplaner, der sigter mod at optimere og udnytte potentialer i produktionen. 

Det kan også være handlingsplaner på et mere strategisk niveau, altså handlingsplaner, der skal være med til at gennemføre bedriftens strategiske mål.  

Fælles for de forskellige typer af handlingsplaner er, at formålet er at fastholde opmærksomheden på de fokusområder, der er udpeget, og derigennem opnå den ønskede forandring. Handlingsplaner skal være skriftlige og præcise med henblik på beskrivelse af tiltag og mål. Tiltag og mål skal være målbare, tidsdaterede og realistiske. 

Men det kan desværre være nemmere sagt end gjort.

Fælles for alle handlingsplanerne er nemlig, at de let kan komme til at ligge i skuffen. Og uden aktive handlinger eller opfølgning er der desværre stor risiko for, at handlingsplanerne ikke bliver gennemført. Det resulterer så i, at et oplagt potentiale ikke bliver indfriet, eller at bedriften ikke bevæger sig i den retning, man har intentioner om. 

Så naturligt som kilo mælk og grise pr. årsso

Et centralt element i at holde fokus på handlingsplanerne er synligheden i hverdagen. 

I LMO Business ønsker vi at sætte mere fokus på bedriftens handlingsplaner. Vi vil have dem mere frem i lyset i stedet for ned i skuffen. Det skal være lige så naturligt at følge op på ens handlingsplaner, som det er at følge op på kg. mælk, grise pr. årsso eller saldoen på kassekreditten. 

Når handlingsplanen er med i budgettet, vil det være naturligt at lave en kort status på planen ved hver budgetopfølgning. Det giver både en selv muligheden for at bevare fokus, men også muligheden for at kommunikere status på handlingsplaner til pengeinstituttet.  

I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplaner sætter man ofte tal på effekten af dem. Det kan både være et produktionsnøgletal, man sætter et mål for, eller at man opsætter et økonomisk potentiale i kroner og øre.
I budgetudarbejdelsen er det vigtigt at forholde sig til disse potentialer og bevidst tage stilling til, hvor stor en del, der skal indregnes i budgettet – hvis noget. Det kan være, at hele potentialet ikke er opnåeligt i første omgang, eller potentialet først opnås på lang sigt. 

Har du lyst til at arbejde mere med handlingsplaner og lære mere om hvordan de kan være med til at holde fokus på de indsatsområder, der skal flytte bedriften, er du velkommen til at kontakte din fag- eller økonomirådgiver.