Miljø

Flere hesteejere går glip af tusindvis af tilskudskroner

Miljøkonsulent
E-mail: aki@lmo.dk

Der er en overbevisning om, at hektarstøtten udelukkende er for produktionslandbrug – det er ikke rigtigt, og der kan være mange penge at hente, hvis man har en lille ejendom med et par heste, fortæller miljøkonsulent.

Der kan være mange ting at sætte sig ind i, hvis man går med drømmen om at etablere sit eget lille heltids- eller deltidslandbrug med heste, eller man måske endda overvejer at få tilladelse til at bygge en stor ridehal.

Og hvis man samtidig råder over to hektar støtteberettiget jord, kan man muligvis være berettiget til en række tilskud, som kan løbe op i tusindvis af kroner om året.

Det fortæller Anne Kirkegaard, miljøkonsulent hos LMO, der rådgiver små og store bedrifter med hestehold.

”Vi oplever mange ejendomme med hestehold, der i dag ikke søger hektarstøtte, simpelthen fordi de ikke er klar over de tilskudsmuligheder, der står til rådighed. Og det er ærgerligt, for det kan beløbe sig til en hel del penge i det lange løb. Der er en overbevisning om, at hektarstøtten udelukkende er for produktionslandbrug. Men det er langt fra rigtigt”, siger Anne Kirkegaard og fortsætter:

”Først og fremmest er der EU’s hektarstøtte, som grundlæggende ligger på omkring 1.850 kr. per hektar og til tider mere end det. Det kræver bare, at man har to hektar støtteberettiget jord. Derudover kan man også få tilskud til afgræsningsarealer, som ligger på omkring 800-2.500 kr. per hektar, ligesom der også kan indhentes flere omlægningstilskud, hvis man vil dyrke sine arealer økologisk”, siger hun.

De økologiske omlægningstilskud ligger almindeligt på 1.200 kroner per hektar i de første to år. Derefter får man økologisk arealtilskud, som beløber sig til 870 kroner og løber i fem år. Derudover kan man få et reduceret N-tillæg på 500 kr.

LMO er Danmarksmestre i hesterådgivning

Hvis man ønsker at etablere eksempelvis en ny stald eller opføre en ridehal, kan det virke uoverskueligt at finde hoved og hale i love og bekendtgørelser.

Til en ny stald skal der eksempelvis tænkes både miljøkrav, evt. landzonetilladelse, byggeansøgning og måske andet ind i processen. Er der derimod planer om at anlægge en ny ridebane eller bygge et læskur til heste på marken, vil dette kræve en landzonetilladelse og evt. byggetilladelse for læskurenes vedkommende.

LMO har gennem tiden hjulpet rigtig mange kunder med at komme i gang med ansøgningerne i den rigtige rækkefølge og med den rigtige strategi fra starten. LMO’s ekspertteam består af konsulenter, der har en bred faglig viden om økonomi, byggeri, jura, planteavl og miljørådgivning.

”Hos LMO kan vi hjælpe dig med at skabe klarhed over hele processen og være behjælpelig med de forskellige ansøgninger. Vi kan udover hele ansøgningsprocessen også hjælpe med staldindretning i forhold til hesteloven. Vi giver også gerne gode råd og vejledning om en god indretning med sans for detaljen, så dagligdagen i din nye stald fungerer optimalt”, siger Anne Kirkegaard.

Vil du vide mere?

Miljøkonsulent
E-mail: aki@lmo.dk