Business

Godt nyt for slagtesvineproducenter forud for budgetsæson: 2020 bliver et godt år

Driftsøkonom
E-mail: pro@lmo.dk

Budgetsæsonen for de danske bedrifter skydes snart i gang, og den nyeste prognose fra Landbrug og Fødevarer fra juni 2019 viser en forventet notering for slagtesvin på 11,5 kr. pr. kg plus efterbetaling.

Tilsvarende lå den gennemsnitlige fremstillingspris i 2018 for et slagtesvin på 9,76 kr., hvoraf smågriseprisen udgjorde 4,3 kr.

Smågrisene ser ind i et løft, da prisen i den nyeste prognose for 2020 stiger til 460 kr. mod 326 kr. i 2018. Det vil i sidste ende betyde, at den gennemsnitlige fremstillingspris for et slagtesvin forventes at stige med 1,6 kr. til 11,3 kr. pr. kg.

Det vil sige, at 2020 også ser ud til at blive et godt år for den gennemsnitlige slagtesvineproducent, da han - alt andet lige - kan producere til 11,3 kr. mod en forventet notering på 11,5 kr. plus efterbetaling.

Få optimeret hvor du kan

Bankerne har ofte fokus på, hvor robust hele virksomheden er, hvilket betyder, at de har mindre fokus på fremstillingsprisen. Dog har de ofte et krav om, at den enkelte slagtesvineproducent skal have et konsolideringsnulpunkt på 9 kr. pr. kg. plus efterbetaling. 

Man skal dog ikke lade sig skræmme af den øjensynligt stigende fremstillingspris i 2019 og 2020, men derimod bruge den til at optimere på sin svineproduktion de steder, hvor man har indflydelse.

Det skyldes, at konsolideringsnulpunktet på bedriften fortæller, hvor lidt slagtesvineproducenten kan nøjes med i notering, hvis han ikke skal have forrentet sin egenkapital samt kun skal have en løn svarende til privatforbruget.

Konsolideringsnulpunktet vil derfor, i modsætning til fremstillingsprisen, ikke stige ved en noteringsstigning grundet antagelsen om sammenhæng mellem smågriseprisen og noteringen.

Forstå fremstillingsprisen på få sekunder

  • Fremstillingsprisen pr. kg. slagtesvin viser, hvad det koster den enkelte producent at fremstille et kg. kød, når alle omkostninger er medtaget.
  • Fremstillingsprisen er inklusive ejeraflønning og forrentning af egenkapital.
  • Fremstillingsprisen er først og fremmest et nøgletal, der på egen bedrift, skal sammenlignes med den notering, der er i marked.
  • Desuden er fremstillingsprisen et vigtigt nøgletal i optimering af ens svineproduktion, da den viser hvor der er potentiale for forbedring i slagtesvineproduktionen.   

Vil du vide mere?

Driftsøkonom
E-mail: pro@lmo.dk