Business

Har du husket at skrue på dine omkostninger i dag?

Svinekonsulent
E-mail: nst@lmo.dk

I en tid som nu er der behov for at kigge nøgternt på omkostningerne på bedriften. 

Ved at være aktiv i håndteringen af dine omkostninger, kan du spare mange penge og komme fornuftigt ud igen på den anden side. Husk at inddrage dine medarbejdere i processen - det er dem, der sidder med den største viden om, hvor der sker spild.

  • Transport - Er der spildtid i forbindelse med transport af både mennesker og dyr? Har personalet fået den rette instruktion? Er stalden indrettet med det rette antal låger på de rette steder, og er dørene brede nok? Kørsel til andre lokaliteter er ofte en tidsrøver, så det er vigtigt, at du er effektiv i planlægningen af opgaver, så der ikke skal køres mere end højst nødvendigt. 
  • Ventetid - Er opgaverne planlagt, så medarbejderne ikke skal vente på hinanden, inden de går i gang med arbejdet? 
  • Overforædling – Forhold dig kritisk til det vi plejer at gøre. Er der opgaver eller et forbrug af varer, som ikke giver værdi? Skal vi ændre vaccinationsstrategi eller vores rutiner for arbejdstider? Er vores foder for dyrt?
  • Overproduktion - Er der flaskehalse i produktionen, som gør, at du får en negativ effekt af en øget produktion? Eksempelvis i klimastalden, hvor et for stort antal fravænnede grise med stor sandsynlighed giver et højere foderforbrug og dermed i værste fald øger omkostningerne til foder, mere end det giver i ekstra salg af grise. 
  • Lager - Lagerstyring handler om ikke at have for store lagre og dermed unødig pengebinding. Men det er også spild, når lageret løber tør, og man bliver forhindret i at udføre en opgave på rette tid og sted, fordi de rigtige materialer ikke er tilstede. Begge dele kan være dyrt. 
  • Fejl - Vi kan aldrig undgå at lave fejl, men vi kan lære af vores fejl, så vi mindsker risikoen for at de sker igen. Og vi må acceptere, at de sker - det vigtigste er at undgå, at de gentages!
  • Uudnyttet viden - Er vi gode til at flytte viden på bedriften? Får farestaldspasseren fortalt og vist, hvad der er specielt i afdelingen, inden det bliver weekend? Hvis vi ikke giver feedback med den viden, vi har, kan vi kun forvente at få samme resultat næste weekend.

DB-Tjekket finder spildet i din svineproduktion

Hos LMO har vi DB-Tjekket, du kan bruge som et værktøj til at finde spild rundt omkring på din bedrift.
I LMO Svinerådgivning har vi i flere år anvendt DB-Tjek som et værktøj til at finde potentialer i svineproduktionen - Eller sagt med andre ord, så får vi synliggjort spild, så vi har mulighed for at reagere på det i samarbejde med medarbejderne.

Det er ikke en skam at opdage spild – det er ærgerligt ikke at få øje på det!

Spørg din LMO rådgiver om, hvordan vi sammen får inddraget dine medarbejdere i en proces, der har til formål at lokalisere spild.

Kvægnøglen giver dig svar fra bedriftens maskinrum

KvægNøglen er mælkeproducenternes redskab til at få kvartalsvise opgørelser af dækningsbidraget for bedriften, som sammenlignes med øvrige besætninger fra hele landet. 

Værktøjet bruges til at sammenligne dine opnåede tal med de bedste på området, og KvægNøglen kan også bruges som dokumentation overfor pengeinstituttet for bl.a. at gøre det synligt, om budgettet overholdes. 

KvægNøglen kan give svar på alt fra grovfoderudbytte- og andel, sammenligning af priser på indkøbt foder, omkostninger til mineralfoder samt dyrlæge, sammenligning af resultat i forhold til budgettet, ligesom det kan bruges til foderregistreringer og som motivationsskaber over for medarbejdere.