Business

Hvornår betaler det sig at få nye vandingsanlæg?

Planteavlskonsulent
E-mail: drd@lmo.dk

Sommerens udtørrede marker har fået mange til at spekulere i, om der skal etableres nye vandingsanlæg. 

De faste omkostninger spiller en stor rolle, når der tales økonomi i markvanding, og er anlægget allerede etableret, betaler vanding sig stort set altid i tørre perioder af vækstsæsonen. 

Er der derimod tale om nyetablering af vandingsanlæg, kan konklusionen imidlertid være en ganske anden.
I eksemplet, der omhandler etablering af vandingsanlæg på en ejendom, der dyrker korn, er der regnet på, om etablering af vanding betaler sig.  Her er der regnet med et merudbytte for 120mm vand i løbet af vækstsæsonen på 15 hkg/ha.

Som det ses nederst i tabellen er økonomien i vanding lidt dårligere end uden vanding. Der skal dog ikke meget til at få balancen til at tippe. Det er derfor afgørende, at man anvender de rette forudsætninger for den specifikke bedrift i beregningerne, og det skal man være opmærksom på, hvis man står med overvejelserne. 

Det skyldes, at der er stor variation i både etableringsomkostninger, vandingsbehov, udbytte med og uden vanding mv. 

Desuden spiller sædskiftet en stor rolle. Hvis der eksempelvis dyrkes kartofler eller andre højværdiafgrøder på ejendommen, er der i højere grad betaling for vanding.