Økologi

Konkrete råd fra konsulenten: Giv småkalvene den bedste debut på græs

Økologirådgiver
E-mail: kfj@lmo.dk

Økologiske småkalve skal på græs når de er fire måneder gamle. Det kan være en udfordring at holde kalvene i god vækst, og derfor er der en række råd, du med fordel kan følge, så du sikrer kalvene bedst muligt.  

Det er en stor omvæltning for småkalvene at komme på græs, og de kan have svært ved at modstå skiftende vejr og potentiel smitte med græsmarksparasitter.

Men for at få kalvene bedst muligt igennem sommersæsonen giver økologirådgiver Kirstine Flintholm Jørgensen en række konkrete råd:

1. De skal fodres som på stald

Ikke alle kalve er lige robuste og modstandsdygtige i den alder, men fælles for dem alle er, at det ikke er græsset, de skal leve af i den alder.

De har behov for mere energi og protein, end de kan nå at æde i græs. Derfor skal de fodres som var de på stald med tildeling af en kraftfoderblanding med 18 % protein og suppleres med god hø eller andet strukturfoder.

2. Der skal afgræsses på højt græs

For at holde smittetrykket med parasitter lavt er udbinding på rene marker og hyppigt foldskifte den optimale løsning. Frem for alt er det vigtigt at undgå, at kalvene græsser græsset for langt ned.

Det skyldes eksempelvis, at 60 % af ormeæg og larver befinder sig i de nederste 4-5 cm af græsset. Derfor er det vigtigt at sørge for, at de ikke græsser i bund.

3. Sørg for salt og mineral og undgå bar jord

Det er vigtigt at give kalvene tilskud af mineraler for eksempelvis at sikre dem jern. Og så er det vigtigt, at de får saltsten med ud på marken.

Kalvene mangler nemlig salt, og har de ikke en saltsten, slikker de på jorden - og så får de smitte med coccidiose.

Undgå også at de æder kraftfoder fra jorden og flyt trugene hyppigt, så områder med bar jord undgås. Det er nemlig også med til at øge smitten med coccidier.

Det kan også nævnes, at den holistiske afgræsning, hvor småkalvene får et nyt stykke græs hver dag, har vist sig at være effektivt i forhold til at sænke smitten med parasitter. Det betyder nemlig, at kalvene græsser højt græs fra toppen og ikke når at græsse ned, hvor koncentrationen af ormeæg og larver er størst. Desuden går der så lang, tid før kalvene kommer på samme stykke græs igen, at parasitternes livscyklus bliver brudt.

Fakta: Forbyggende tiltag når kalvene skal ud

  • Undgå sygdom før udbinding, sørg for god tilvækst på stald og sæt kun kalve i god vækst ud på græs.
  • Giv de yngste kalve en helt frisk græsmark.
  • Græsset må ikke græsses for langt ned – gerne ikke under 7-10 cm, hvor kalvene græsser mest.
  • Flyt kalvene ofte og udvid arealet i takt med, at kalvene bliver større.
  • Husk mineralerne, da kalvene ofte mangler jern.
  • Husk saltsten, så de ikke søger efter salt andre steder (slikker jord).
  • Undgå mudderhuller, hvor der kan stå vand, f.eks. ved vandkar og fodertrug
  • Hold øje med kalvene i efteråret og tag dem ind i tide

Vil du vide mere?

Økologirådgiver
E-mail: kfj@lmo.dk