Planteavl

Markens prioritering giver bedre økonomi i planteavlen

Planteavlskonsulent
E-mail: drd@lmo.dk

Markbrug er præget af en meget forskellig arbejdsbyrde hen over året, og der er ofte et ganske stort potentiale i at sætte fokus på optimal prioritering af markopgaver – faktisk så meget, at det kan i mange tilfælde erstatte eller nedsætte behovet for køb af nye maskiner.     

En optimal prioritering af markopgaverne gennem sæsonen er altafgørende for en god økonomi i marken, og for nogle opgaver er rettidighed helt essentielt for at opnå succes. 

I markopgaverne er der et meget højt afkast ved at udføre opgaven til tiden, og grænsen mellem succes og fiasko er nogle gange et spørgsmål om timer. 

I andre tilfælde spiller det en mindre rolle om opgaven udføres et par dage for tidligt eller sent ift. det optimale tidspunkt. Udover opgavens art spiller jordtypen en stor rolle i forhold til længden af det optimale vindue for forskellige opgaver. 

Grundstenen i god økonomi

Det er landmandens eller driftslederens største opgave at sikre, at den vigtigste opgave altid udføres som den første igennem sæsonen. 

Fokus på dette er grundstenen i god økonomi i marken, uanset om det drejer sig om såning, gødskning, sprøjtning eller høst. Det kan måske lyde enkelt, men i praksis er der mange forhold, der påvirker prioriteringen, herunder rationalitet, vejrlig, begrænsninger af mandskab, maskiner mv.