Leder

Mødet mellem bank og LMO's direktion

Adm. Direktør
E-mail: jaw@lmo.dk

I de seneste måneder har vi i LMO’s direktion brugt en del tid på at afholde møder med de banker, som vi og vores kunder bruger.

Møder, hvor vi i fællesskab tager temperaturen på forventningerne til det fremtidige økonomiske beredskab ude på de danske bedrifter - herunder bl.a. hvad de forventede overskud i 2019 skal bruges på.

I år ser det fornuftigt ud rent økonomisk for dansk landbrug. Men med det sagt, så er der ikke grund til at slå ud med arme og ben i ren og skær jubel. Og for de store banker er der ikke tvivl om, at en meget stor del af det kommende overskud skal bruges på at afdrage på bankgælden. Det kan vi ikke komme uden om.

Jeg er dog ikke helt enig i den betragtning.

I min optik bør der snarere være tale om en tredeling af kapitalen: Naturligvis skal gælden nedbringes. Men det er også vigtigt, at man får lavet de mest nødvendige investeringer og reparationer, så man ikke står i en situation, hvor en del af produktionsapparatet går i stå. Og særligt essentielt er det, at man opbygger likviditet, så man har en finansiel stødpude, som kan afbøde et eventuelt fald i indtjeningen.

Og ulig de store banker, kan vi se, at de mellemstore og mindre banker derimod er mere åbne over for, at der skal opbygges likviditet, så man ikke står helt på bar bund, næste gang der er behov for penge. Det vil vi altid tale for.

På møderne har vi også erfaret, at det i fremtiden kan blive en udfordring at få penge til udvidelser af forskellige størrelser. Vi ser i hvert fald, at flere af pengeinstitutterne har en klar målsætning om at have færre landbrugskunder i deres porteføljer. Selvom det er ærgerligt, så er det en virkelighed, vi må erkende.

Ø90 er en stor fordel

På den anden side kan vi også glæde os over, at bankerne er meget tilfredse med LMO’s medarbejdere og det arbejde, vi udfører for vores kunder. De ser LMO som en garanti for, at det indleverede materiale som udgangspunkt er fejlfrit, og at de kan bruge deres og vores tid på at rådgive frem for at dobbelttjekke og skulle indhente data på ny.

Bankerne fremhæver mange gode ting, og særligt er de positive over for Ø90, fordi det giver dem en klar indsigt i de økonomiske forhold. Det er meget benchmarking, og det at de kan køre regnskaberne over i deres egne systemer, de er positive over. I nogle tilfælde har det faktisk betydning for kundens engagementer såsom eksempelvis bidragssatserne.

Nogle vil måske spørge, hvorfor vi bruger vores tid på at afholde bankmøder. Og ja, det er et godt spørgsmål. Men det gør vi, fordi vi altid taler landbrugets sag, og vi gør vores for, at bankerne tager deres beslutninger på et så nuanceret grundlag som muligt.