Miljø

Nyt team skal få BNBO-aftaler i hus for landmanden

Jagt- og Naturplejekonsulent
E-mail: hjk@lmo.dk

Det er nødvendigt for landmænd at forhandle aftaler på plads med kommuner og vandværker, hvis de er ramt af BNBO-områder. For at hjælpe har LMO sammensat et nyt hold af erfarne eksperter til at tage forhandlingerne.

På marker i udpegede boringsnære beskyttelsesområder – de såkaldte BNBO’er – bliver der fra 2023 stillet høje krav til beskyttelse af grundvandet i forhold til pesticider og nitrat. Det skal så vidt muligt løses gennem frivillige aftaler med lodsejerne, men lykkes det ikke, har et politisk flertal i Folketinget før regeringsskiftet besluttet at indføre et generelt forbud med en løbende kompensation.

Jorden kan i nogle tilfælde stadig dyrkes og man kan opretholde arealtilskud, men det vil være forbundet med ekstra omkostninger og udbyttetab i marken Derfor er det op til hver enkelt landmand med arealer indenfor BNBO-områderne, at forhandle en aftale på plads med vandværket og kommunen.

Det kan være en svær og uoverskuelig proces, men det behøver det ikke at være. Det kræver nemlig bare, at man har en rådgiver med inden eller ved forhandlingsbordet, fortæller Hanne Juncher Fris, vildt- og naturplejekonsulent hos LMO.

”Aftalerne kan være besværlige at få på plads, men den bør rumme en række punkter, så den stiller landmanden bedst muligt i forhold til den samlede bedrift. Eksempelvis hvis han kommer til at mangle arealer eller drift som følge af BNBO-udpegningen”, siger Hanne Juncher Fris fra LMO og uddyber:

”Hvis man ikke får en god aftale med vandforsyningen, som godkendes af kommunen, risikerer man at kigge ind i et forbud – først fra kommunens side og i sidste ende et generelt forbud fra statens side. Her er det bestemt ikke vores forventning og erfaring, at man er bedre stillet. Derfor gælder det om at være på forkant og være forberedt på en god forhandling”.

Nyt team skal få aftaler på plads

For at stille landmænd bedst muligt, har LMO derfor netop oprettet et nyt team, som udelukkende skal hjælpe landmænd med at få den bedste aftale i hus.

Teamet består af erfarne chefkonsulenter, som tilsammen repræsenterer bredden i de krav, der stilles til den gode BNBO-aftale. Teamet er sammensat med kompetencer inden for planteavl, skat, jura, miljøpolitik og natur.

Sådan gør de

Gennem de nyeste kort over BNBO-områderne identificerer holdet, hvor den enkelte landmand kan løbe ind i problemer. Dernæst kan de samle de argumenter, der skal bruges i forhandlingen og eventuelt også tage dialogen med vandværket og kommunen.

”Der kan være mange forskellige løsninger, og det er vores opgave at finde hoved og hale i disse. Eksempelvis kan vandværket kompensere dig for ikke at bruge planteværn på arealet, der kan rejses skov eller remisse eller i yderste konsekvens købe jorden”, siger Ole Møller Hansen, afdelingsleder i LMO Planteavl.

Derudover kan det også afhænge af, om man er økolog eller konventionel, om man er på vej til at afstå ejendommen eller er nyetableret, om man har jagtinteresser, eller om udpegningen går på tværs af ejendomsgrænser og markskel.

”Det er svært at sige præcis, hvad en god aftale er for en pågældende landmand. Vi har set, at en fik 5.000 kroner per hektar om året eller salg af arealer på ekspropriationslignende vilkår. Det er i hvert fald vigtigt at have øje for de økonomiske forhold som eksempelvis skat”, fortæller Kirsten Cato Jensen, chefrådgiver i LMO’s skatteafdeling.

Tænk på generationsskifter

Landmænd over hele landet bliver ramt af de kommende BNBO-regler, men de største enkelte områder er på Sjælland.

Og selvom der først bliver tale om et generelt forbud om tre år, bør man dog allerede nu komme i gang med at få aftalerne på plads. Særligt hvis man ser ind i et generationsskifte af ejendommen inden for en overskuelig årrække.

”Det handler i høj grad også om at sikre den gode aftale, hvis landmanden står og skal sælge sin ejendom om fem år. Aftalen med vandværket eller kommunen bliver nemlig tinglyst, og derfor er det særdeles vigtigt, at man ikke står med et papir i hånden, der kan trække salgsprisen af ejendommen ned”, siger hun.

Kontakt vores nye BNBO-team

Jagt- og Naturplejekonsulent
E-mail: hjk@lmo.dk
Chefrådgiver/Afdelingsleder
E-mail: kcj@lmo.dk
Miljøpolitisk Rådgiver
E-mail: map@lmo.dk
Afdelingsleder Planteavl
E-mail: omh@lmo.dk