Miljø

Overblik: Her er de mange tilskudspuljer til naturtiltag

Har du natur eller naturpleje på din ejendom, er det meget muligt, at du kan søge om tilskudsmidler. Kontakt en af vores konsulenter og hør, hvad du har muligheder for at søge om.

 

Tilskudspuljer og tidsfrister

  • Urørt skov på private arealer                                                                                 Fra 1/5 og fremadrettet
  • Nye miljø- og økologitilsagn (5 år)                                                                       Fra 11/6 til 30/9
  • Skovrejsning                                                                                                          Endnu ukendt 
  • Fastholdelse af vådområder (20 år)                                                                       Fra 1/2 til 31/8
  • Læhegn og småbeplantninger                                                                                Fra 1/7 til 2/9
  • Hegning og Rydning (forberedelse til afgræsning)                                               Fra2/8 til 17/9

Vil du vide mere?

Miljøkonsulent
E-mail: aki@lmo.dk
Planteavlskonsulent
E-mail: alp@lmo.dk
Faglig chefkonsulent Miljø
E-mail: cbk@lmo.dk
Jagt- og Naturplejekonsulent
E-mail: hjk@lmo.dk
Planteavlskonsulent
E-mail: ulp@lmo.dk