Byg

Overholder din gyllebeholder loven?

Det er vigtigt at få kontrolleret gyllebeholderne, så et miljøtilsyn ikke ender med et påbud eller i sidste ende en politianmeldelse. Foto: Anders Bodilsen
Bygningskonstruktør
E-mail: anb@lmo.dk

Der findes en række lovpligtige krav, som gyllebeholdere skal leve op til, og det er ejeren selv, der har pligt til at tjekke, om alt er, som det skal være.

LMO er i forbindelse med dialog fra flere kommuners miljøkontrol blevet gjort opmærksom på, at der for det meste er gyllebeholdere, som udmærker sig med anmærkninger.

Alle gyllebeholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal kontrolleres og leve op til flere lovkrav, når de er er på mere end 100 kubikmeter.

Derfor er det vigtigt, at man som ejer er opmærksom på de gældende regler. Det er nemlig ejeren selv, som har pligt til at være opmærksom på, om der er krav, som ikke overholdes, fortæller Anders Bodilsen, bygningskonstruktør hos LMO.

”Det er vigtigt at få kontrolleret gyllebeholderne, så et miljøtilsyn ikke ender med et påbud eller i sidste ende en politianmeldelse”, siger Anders Bodilsen.

Kontroller hvert 5. og 10. år

For gyllebeholdere, som ligger nærmere end 100 meter fra vandløb og søer over 100 kvadratmeter, er det et lovkrav, at den kontrolleres hvert femte år. Derudover skal beholderen være forsynet med en gyllealarm.

Resterende beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Flydelag mindsker fordampning

Det er også vigtigt at overholde reglerne for flydelag, så der ikke sker en fordampning af kvælstoffet i gyllen, ligesom det hindrer unødige lugtgener.

Forskning viser, at der fra en gylleoverflade uden flydelag fordamper 2 kg kvælstof pr. kvadratmeter om året. Hvis beholderen derimod er dækket af et godt flydelag, sænkes fordampningen drastisk til kun 0,4 kg kvælstof pr. kvadratmeter om året. 

Flydelag er ofte halm, enten fra strøelse i stalden eller direkte i gyllebeholderen. Ifølge Miljøstyrelsens vejledninger skal der bruges ca. 10-20 kg halm per kvadratmeter gylleoverflade.

Telt holder på gødningsværdien

Et alternativ til flydelag er teltoverdækningen. Det er en god måde at nedbringe fordampningen af kvælstof. Samtidig bevarer det gødningsværdien i gyllen, da det holder regnvand ude.

En ulempe er dog, at teltdugen ikke er god for betonelementerne på gyllebeholderen, påpeger Anders Bodilsen.

”På langt de fleste beholdere ser jeg tit en forvitring ned ad elementerne og ved jordoverfladen samt omkring bespændingen til teltdugen. Det skyldes formentlig syre i regnvandet, som løber ned ad elementerne, da der ikke er udført nogen form for drypnæse på teltdugene. På sigt bør leverandørerne af teltdugene se nærmere på problemet og få lavet en drypnæse, så regnvand ledes væk fra elementerne”, siger Anders Bodilsen.

Vil du vide mere?

Bygningskonstruktør
E-mail: anb@lmo.dk