Kvæg

Stor efterspørgsel efter bedre sengebåse

Faglig chefkonsulent Byg
E-mail: ajf@lmo.dk
Flere undersøgelser har slået det fast - koen prioriterer hvile meget højt! Derfor skal vi sørge for at tilbyde hende en god seng at hvile i. I nye stalde er mulighederne mange, og vi kan tilpasse gyllesystemet efter vores valg – men hvad gør vi med de eksisterede stalde?
 
Vi oplever i LMO en stor efterspørgsel på at forbedre forholdene i de eksisterende stalde. 
 
Spørgsmålene lyder ofte: Hvilke muligheder har vi? Hvad det vil koste? Og ikke mindst – kan det betale sig? 
Tit omhandler disse spørgsmål især forbedringer af sengebåsene.
 
Jeg vil derfor forsøge at opstille de muligheder, der kan være i eksisterende stalde, og hvilke tanker man skal gøre sig:
 

De mange muligheder

Kort fortalt kan vi renovere vores sengebåse på fire forskellige niveauer:
1. Inventarløsning, hvor vi indstiller inventaret bedre, så koen får mere frihed
2. Madrasudskiftning – vi udskifter den eksisterende madras med en nyere og bedre madras
3. Forlængelse af sengebåse ved at nedbryde væg
4. Etablering af kumme til f.eks. sand
 
 

Spalter i gangareal og rundskyl i kanalerne

Løsninger til bedre indstilling af inventar, madrasudskiftning samt forlængelse af sengebåse har tidligere fået meget fokus, bl.a. i medier og på kongresser mm. Den fjerde løsning med etablering af kummer har ligeledes væres drøftet, men efterspørgslen går lige nu på – hvad gør jeg, hvis jeg har spalter i mine gangarealer og rundskyl i kanalerne?
 
Som jeg ser det, har vi mulighed for at etablere kummer i stalde med slidte madrassengebåse og gangarealer med spaltegulv og rundskyl i kanalerne. Det gøres ved enten at sætte bagkant på sengebåsene eller grave sengebåsene ud.  
 
Min anbefaling er fortsat at grave sengebåsene ud. Dels for at koen kan komme ubesværet op og ned ad båsen, men også for at inventaret stadig passer i højden.
 

Etablering af kummer

Ved etablering af kummer kender vi fordele og ulemper. Men når det kommer til spalterne, bliver det udfordrende. Spalter er ikke en motorvej – eksisterende spalter er ikke beregnet til kørsel og tung trafik, som der vil komme, når sengebåsene skal fyldes med sand.
 
Og hvad gør vi med rundskyl i kanalerne? Systemet er absolut ikke beregnet til sand. Vi bør derfor tage en vurdering af fordele/ulemper, inden vi vælger en løsning. Der er umiddelbart tre muligheder:
 
1. Vi fortsætter med rundskyl og tager arbejdet med sandet i kanalerne – og håber spalterne holder til kørsel.
2. Vi sætter skraber i kanaler og krydser fingre for spaltelevetid.
3. Vi fylder kanalerne op og sætter skraber ind.
 

Hvis der fortsættes med rundskyl og køres på eksisterende spalter

Denne løsning er på kort sigt den billigste, men den vil betyde et stort arbejde med tømning af kanaler.
Derudover er der tanken omkring kørsel på eksisterende spalter, som ikke er beregnet til tung last og kørsel. 
 
De fleste spalter holder til at der bliver hentet en ko i stalden eller en enkel kørsel i ny og næ, men fast tung kørsel holder spalterne ikke til i længere tid. De vil revne på undersiden og armeringen i spalten vil blive frilagt og nedbrydning starte. 
 
Det er svært at se med det blotte øje, særligt fordi det er på undersiden, men det vil betyde, at spalten en dag knækker uden varsel. Det er en stor risiko at løbe.
 
Vælger man løsningen, hvor kun sengebåsekummen etableres, vil investeringen være på ca. 1.000-1.200 kr. pr bås. (såfremt entreprenøren står for arbejdet).
 

Hvis der sættes skraber i kanalerne og køres på eksisterende spalter

Indsættelse af skraber i kanalerne stiller naturligvis krav til, at kanalerne hovedsageligt kører i lige træk under gangarealerne. Der skal også etableres lukkede kanalvægge ved tværgange osv. Måske er det dog muligt at benytte en eksisterende kanal som tværkanal, eller måske skal der etableres en ny kanal udenfor bygningen.
 
Prisen for denne løsning afhænger meget af, hvor mange kanaler der er i stalden – og hvor mange kanalvægge der skal opsættes. 
 
Et groft overslag kan være en investering på ca. 100.000 - 120.000 kr. pr skrabergang. (under antagelse af, at der kan anvendes en eksisterende kanal til tværkanal). Hertil skal etablering af sengebåsekumme på ca. 1.000-1.200 kr. pr bås. tillægges, hvilket dækker over entreprenørarbejdet.
 
Denne løsning ændrer dog ikke på, at der fortsat køres på eksisterende spalter med de ulemper, der er forbundet herved, eksempelvis reduceret levetid på spalterne, da de kan knække på undersiden. 
 

Hvis kanalerne fyldes op, og der etableres fast gulv

Den sikre løsning er at fylde kanalerne op og etablere et fast gulv. Det er den løsning, der medfører mindst arbejde efterfølgende, men det er samtidig også den dyreste løsning. 
 
Ved denne løsning vil der dels være investering i at etablere kummen i båsen såvel som opfyldning. Et overslag på denne løsning vil, såfremt entreprenøren står for arbejdet, beløbe sig til ca. 2.300-2.400 kr. til opfyld/etablering af gulv/reparation af kanal per sengebås samt ca. 1.000-1.200 kr. til etablering af sengebåsekummen. 
 
Til denne investering skal der tillægges investering i et skraberanlæg. Det kan være en robotskraber til faste gulve, eller det kan være et stationært anlæg. Igen, alt afhængig af hvor mange gange (og hvor lange gange), der skal skrabes, vil der være en investering på omkring 75.000 kr. pr. gang.
 

Er det investeringen værd?

De fleste investeringer i velfærd kan betale sig, men det vil være en vurdering i hvert enkelt tilfælde præcist, hvor stor en investering stalden kan bære. Specielt omkring etablering af kummer i eksisterende stalde skal fordele og ulemper opstilles og sammenholdes. 
 
Alternativet kunne være investering i ny madras. Udgiften til ny madras varierer naturligvis alt efter hvilken type, der er behov for, men som minimum bør der ved sammenligning til sand i båsene være tale om en investering på 1.400-1.800 kr. pr bås. 
 
Bemærk, at når man sammenligner priser, angiver nogle virksomheder per meter og ikke per sengebås – og i kraft af, at bredden på en sengebås kan variere meget, er priserne derfor ikke direkte sammenlignelige. 
 
I en stald, hvor der i forvejen er fast gulv, kan løsningen med etablering af selve sengebåsekummen til en investering på ca. 1.000-1.200 kr. pr bås sammenholdes med investering i ny madras. Her vil der yderligere skulle drøftes arbejdsforbrug ved sand, løbende investering i sand og ikke mindst omrører/pumper mv. men også fordele ved sand, herunder skridsikkerhed, renhed, blødhed mv.
 
I stalden med spaltegulv og rundskyl skal vi for alvor i gang med regnestykket, for der skal madrasinvesteringen på 1.400-1.800 kr. sammenholdes med investeringen på 3.300-3.600 kr. pr bås., hvilket er en merpris på ca. 1.500 kr. Og hertil skraberinvestering. 
 
Her skal drøftes levetid, fordele/ulemper, dyrlægeomkostning, forventet ydelsesstigning. Mv., hvilket er et samspil, vi skal tage med jeres kvægkonsulent og dyrlæge. 
 
Men vær bevidst om, at uanset hvilken løsning du vælger, vil koen altid foretrække en blødere og bedre sengebås. 

Har du brug for en vurdering af, hvad der kan gøres i din stald og hvad investeringen vil blive, er du velkommen til at kontakte LMO’s kyndige byggeteam.

Bygningsrådgiver Anders Ugelvig – mobil 2518 5713.
Bygningsrådgiver Niels Vitus – mobil 2999 5735.
Bygningsrådgiver Anja Juul Freudendal – mobil 2562 9025.