Svin

Svineeksperter: Sådan skal du sælge grisene, når puljeprisen er høj

Svinekonsulent
E-mail: nih@lmo.dk
Svinekonsulent
E-mail: nst@lmo.dk

Der er mange faktorer i spil, når man som svineproducent skal vælge mellem at sælge fra som smågrise eller fede grisene op selv. Men hvis prognosen holder, så vil der for de fleste være ét klart svar.

Gennem den seneste tid er puljeprisen på smågrise skudt i vejret, og PRRS-negative dyr står i uge 19 til 500 kr. – uden tillæg vel at mærke. Det er næsten 100 kr. over den beregnede notering.

Det stiller helt naturligt spørgsmålet om, hvorvidt den integrerede svineproducent skal undlade at sætte nye grise ind i slagtesvinestalden og i stedet tage den hurtige gevinst ved at sælge grisene i puljen.

”Men hvis man stoler på, at prognosen for slagtesvin som minimum holder de næste tre måneder, så er svaret et klart nej. De skal fortsat i egen stald, og man skal selv fede dem op, fordi det giver den højeste gevinst for de fleste svineproducenter”, fortæller Nikolaj Stidsen, svinekonsulent hos LMO.

Han uddyber dog, at der er en lang række faktorer, der spiller ind, før man kan tage den rigtige beslutning som svineproducent.

”Alle bedrifter er jo forskellige, og det vigtige er, at man egenhændigt regner tingene igennem fra ende til anden”, siger han.

Foderudgifter er en stor joker

En af de helt store faktorer er, om hvorvidt man som svineproducent har et højt eller lavt foderforbrug i stalden, fortæller Niels Hegelund, svinekonsulent hos LMO.

Han peger på, at den økonomiske værdi af +/- 0,1 FE/kg tilvækst er omkring 15 kr. med det aktuelle prisniveau på indkøbt foder. Derfor skal man ikke ligge meget over de 2,8 FE i nedenstående regneeksempel, før gevinsten er endnu mindre.

”+/- 0,1 kr./FE har en effekt på næsten 23 kr. på dækningsbidraget. Netop det faktum kan vise sig at være en meget stor joker i dette spil, idet der er en rimelig klar forventning i markedet til at kornprisen og foderprisen vil falde væsentligt, jo nærmere vi kommer en ny høst”, siger Niels Hegelund.

Kan du spare arbejdsløn? Så udnyt det

Typisk ligger lønomkostningerne på ca. 30 kr. pr. produceret slagtesvin. Og normalt er det jo ikke nemt at skrue op og ned for lønomkostningerne til det faste arbejde med at passe slagtesvinene for en kort periode, fortæller Niels Hegelund.

”Men er man nu - af den ene eller anden grund - i den situation, at det er muligt at spare arbejdskraften, eller flytte den til andre opgaver i en kortere periode, så er det en åbenlys faktor i regnestykket”, siger han.

Har du behov for renovering?

Han bakkes op af Nikolaj Stidsen som også peger på, at det ikke er nemt at få nedsættelse af sine rentebetalinger i banken, fordi man kun udnytter sin staldkapacitet delvist.

”Så denne omkostning, herunder husleje, må vi anse som værende fast - også set i lyset af at vedligeholdelsesomkostningerne oftest ikke er lavere, bare fordi der er færre grise. Det man kunne tage med i sine overvejelser er behovet for renovering af stalden: Trænger stalden til en overhaling, så er det jo en oplagt mulighed for skabe plads til dette”, siger Nikolaj Stidsen.

Forrentning og kassekredit

Nikolaj Stidsen understreger også, at man skal sikre sig at have kreditten på plads hos pengeinstituttet, hvis der sælges ud af besætningen. Det sikrer, at man har kredit til at kunne fylde fedestalden op igen.

”Husk, at hvis du gør det, så skal realkreditinstituttet godkende det, da besætningen er omfattet af pantet, altså tinglysningsloven § 37. Forrentningen af ca. 700 kr. i 3 måneder på et slagtesvin er på godt 15-17 kr. så hvis man overvejer det, skal det afstemmes i en god dialog med både bank og realkreditinstitut”, siger Nikolaj Stidsen.

Tror du på, at prognosen holder? 

I samme ombæring peger svinekonsulent Niels Hegelund på det helt store parameter: Nemlig troen på, at prognosen holder.

”Her i starten af maj er noteringen omtrent en krone over prognosen, og der er en stor optimisme i branchen om, at det skal blive en rigtig sommer, hvad angår svinenoteringen. Og det håber vi jo alle på holder stik. Men blot for at nævne det, så er der altid en usikkerhed, når vi snakker om svineprisen tre måneder frem. Det vigtige er, om man selv som svineproducent tror på det, og ikke mindst hvor fristet man er til at tage den hurtige gevinst hjem nu”, siger Niels Hegelund.

”Samtidig skal det også bemærkes, at der ofte er tale om et ikke uvæsentligt tillæg på smågrisene, når vi er i en situation som nu, hvor der er mangel på smågrise. Dette er man nødt til at undersøge og forholde sig til, for at kunne lave en vurdering af sin egen situation”, afslutter han og tager et tænkt eksempel frem med udgangspunkt i prognosen.

 

 

 

Prognose

+ 1 kr.

-1 kr.

2,95 fe og tillæg på 25

Slagtepris

88 kg * 10,75 kr. + 0,90 i efterbetaling – 0,30 i fradrag

1000 kr.

1088 kr.

911 kr.

1000 kr.

  • foder

2,8 Fes x 85 kg tilvækst x 1,75 kr. /Fes (indkøbt foder)

-416 kr.

-416 kr.

-416 kr.

439 kr.

  • Vet. + diverse

 

-13 kr.

-13 kr.

 

-13 kr.

-13 kr.

  • Strøm

 

-15 kr.

-15 kr.

-15 kr.

-15 kr.

I alt

 

556 kr.

644 kr.

467 kr.

533 kr.

Smågrisepris

 

-500 kr.

-500 kr.

-500 kr.

525 kr.

DB

 

56 kr.

144 kr.

-33 kr.

8 kr.

 

”Her ser vi et eksempel med udvalgte produktionstal, som vi støder på ind i mellem. Med et højt foderforbrug og et tillæg på smågrisene på 25 kr. er der ikke meget tilbage på bundlinjen til løn og husleje”, siger Niels Hegelund.

”Men med stor chance for at prognosen, som minimum holder 10,75 kr., og med stor chance for at foderprisen falder, så er der altså samlet god sikkerhed for et højt dækningsbidrag på smågrisene og et dækningsbidrag på slagtesvinet, som er langt bedre end 0 kr. Det vil sige, at der er en ekstra chance for at tjene flere penge, hvis foderprisen falder. Det er som bekendt bare vigtigt at understrege, at der ikke er et entydigt svar for alle, men som bekendt handler det om at få regnet tingene igennem på sin egen bedrift”, afslutter Niels Hegelund. 

Vil du vide mere?

Svinekonsulent
E-mail: nih@lmo.dk
Svinekonsulent
E-mail: nst@lmo.dk