Økologi

Ti tips til en bedre drivvej: Bedre hygiejne, færre skader og højere kvalitet

En drivvej hvor der tidligere har været lagt sand ud, trænger til fornyelse, ved at jorden skrabes af og der lægges nyt sand ud. Grøften langs drivvejen gør at vandet bedre ledes væk.
Økologirådgiver
E-mail: kfj@lmo.dk

En god drivvej betyder bedre yverhygiejne, klovsundhed og færre klovskader, og netop nu er et godt tidspunkt at få givet drivvejene et eftersyn og eventuelt få etableret nye drivveje, der hvor spidsbelastningerne plejer at være.

Sådan lyder det fra Kirstine Flintholm Jørgensen, der er økologirådgiver hos LMO.

”Der er mange forskellige valgmuligheder som top-lag på en velfungerende drivvej. Uanset hvilken løsning, man vælger, så er det vigtigt at få lavet et godt og stabilt bundlag fra starten. Derfor er første opgave at få skrabet jord af og få lagt et stabilt bundlag. Det kan være stabilgrus, småsten eller sand i lag på 20-40 cm”, siger Kirstine Flintholm Jørgensen.

Vandet skal kunne komme væk

Hun peger på, at når bundlaget etableres, skal det være over niveau i forhold til de omkringliggende arealer med enten en hældning eller et toppunkt i midten, så vandet altid kan løbe væk fra drivvejen.

Hvis der gennem tiden har dannet sig en jordkant ude i siderne, bør jorden skrabes af, så vandet igen får mulighed for at rende videre.

”En plovfure eller mindre grøft langs med drivvejen kan være en god sikring mod, at vandet bliver stående på drivvejen”, siger Kirstine Flintholm Jørgensen og understreger, at en placering, hvor sol og vind kan tørre drivvejene, vil være en fordel.

”Der vil ofte være spidsbelastning, der hvor drivvejen ender - her gælder det også om, at niveauet er højere, og at vandet kan ledes væk”.

Tjek toplaget efter

Ujævnheder og huller i toplaget gør, at køerne kommer mere forsigtigt og langsommere frem, fortæller hun.

”Tjek derfor om gummimåtterne og plasticriste ligger jævnt og stabilt. Plasticristene skal fyldes efter med sand, hvis de trænger. Sørg for at fjerne sten på drivvejen, så klovskader minimeres”, fortæller Kirstine Flintholm Jørgensen.

Hun fortæller, at gummimåtter også kan blive glatte i regnvejr, så derfor skal man undgå at feje jord og sand væk og eventuelt tilføre sand eller jord, hvis de virker for ”rene”.

”Muslingeskaller, flis og sand som toplag skal løbende vedligeholdes med nyt materiale. Her er flis den mest krævende. Husk at undgå at køre med traktor på drivvejen, hvis den ikke er konstrueret til at kunne klare tung kørsel”, afslutter hun.

Vil du vide mere?

Økologirådgiver
E-mail: kfj@lmo.dk