Økologi

Undgå nemt, at sommervarmen ødelægger fuldfoderet

SEGES testede de to tørsyreprodukter Salvana TMR og FreshFOSS i sammenligning med propionsyre. FreshFOSS havde den største effekt.
Økologirådgiver
E-mail: kfj@lmo.dk

Varmedannelse i ensilage giver stort tab af foderenheder og forringer også kvaliteten og foderoptagelsen.

I takt med at sommervarmen gør sit indtog i stalden, kan det give problemer med varmedannelse i fuldfoderblandingen på foderbordet.

Det kan derfor i perioder være nødvendigt at stabilisere foderblandingerne med konserverende syrer. Der er kommet nye tørsyreprodukter på markedet, som kan anvendes uden en HACCP-registrering. En test fra SEGES viser, at de nye produkter virker effektivt.

Varme i ensilagen er noget hø

Varme i ensilagen opstår, når gær- og skimmelsvampe får forhold til at gro. Varmedannelse i ensilage giver stort tab af foderenheder og forringer også kvaliteten og foderoptagelsen.

Der er en række ting, der øger risikoen for varme og øget mikrobiel vækst: Eksempelvis grundig sammenkørsel, overdækning, fremdrift og udtagning spiller ind, men forud for dette er øvelsen i at ramme det optimale tørstofindhold af særlig stor betydning.

Et højt sukkerindhold, kan også øge risikoen. Når foderet tages ud af stakken, vil der ske en uundgåelig iltning, der sætter skub i den mikrobielle vækst, når temperaturen stiger.

Tag vandet ud af foderblandingen

Hvis der tilsættes vand i fuldfoderet, kan det øge varmedannelsen. Derfor kan det som en start være en god idé at forsøge at hæmme varmedannelsen ved at tage en del af vandet ud af fuldfoderet.

Vær dog opmærksom på om køerne begynder at sortere i fuldfodermixet. Tager fuldfoderet stadig varme, kan det være nødvendigt at tilsætte et konserverende middel i en periode.

Der skelnes mellem om der er tale om en ensilering eller en konservering. Når der tilsættes eksempelvis syre til foder i fuldfoderblanderen, så er der tale om en konservering, og det vil være nødvendigt med en HACCP- registrering.

Bemærk, at økologer ikke altid må anvende de samme midler, som er godkendt til konventionel brug. Så sørg for at undersøge om midlet er godkendt til økologer inden brug.

Tørsyre må anvendes uden HACCP

Der er kommet nye tørsyreprodukter på markedet, og anvendelsen af disse kræver ikke HACCP- registrering.

I sommeren 2018 testede SEGES to tørsyreprodukter herunder Salvana TMR og FreshFOSS i sammenligning med propionsyre på varmedannelsen i fuldfoderblandinger. 

Testen viste, at tørsyreprodukter klarede sig bedre frem for propionsyren til stabilisering af fuldfoder til malkende køer i sommerhalvåret.

FreshFOSS skilte sig ud ved at have størst effekt, og den fås også til økologiske bedrifter.

Tørsyreprodukter har fordele i form af enklere håndtering, mindre risiko for ætsningsskader og indånding af syredampe samt viste sig at være mere omkostningseffektive i testen.

Det skal bemærkes, at begge tørsyreprodukter indeholder calcium, så man skal være opmærksom på produkternes indhold af calcium, hvis de anvendes i goldrationer formuleret med henblik på at opnå lav calciumforsyning.

Er du i tvivl om hvad du må bruge eller hvordan midlerne anvendes, så kontakt LMO’s rådgivere.

Vil du vide mere?

Økologirådgiver
E-mail: kfj@lmo.dk