Tørken

Vend krisen til det positive: Kig indad og få styr på dine omkostninger

Presse- og kommunikationsansvarlig
E-mail: raw@lmo.dk

Tørke, lavkonjunktur og vigende noteringer. 

For de fleste i landbruget har 2018 været et udfordrende år. Og selvom den kommende tid unægteligt vil blive en hård periode for dele af dansk landbrug, så giver krisen også en stor mulighed for, at man som landmand får styr på sine omkostninger og arbejdsgange. 

Sådan lyder det fra Poul Østergaard, afdelingsleder for LMO Business. 

”Tiden nu er en god mulighed for at stoppe og spørge sig selv, om man gør tingene på den rigtige måde. Har man valgt den rigtige linje for sit landbrug, er der nogle ting, man ikke får penge for, som måske derfor skal lukkes ned, eller er der processer eller handlingsplaner, som skal være anderledes”, siger han. 
”Det er nu, man kan se alvoren i øjnene, og mentalt er det lettere at lave sådanne ændringer, når det er svært, frem for når det hele kører på skinner. Det handler om at udnytte krisen til noget positivt”. 

Risikerer ond spiral

Poul Østergaard understreger, at man ikke kan spare sig ud af alt, men at det vigtigste i situationen nu er at have styr på sin økonomistyring; hvornår kommer der penge ind, og hvornår ryger pengene ud igen. 
”Det gør, at man kan være på forkant med sine regninger. Og hvis man ikke har likviditeten, kan man prioritere sine udgifter og dernæst handle på det i god tid”, siger han og peger på, at et nøje overblik over omkostninger og indtægter er nødvendigt for alle – uanset om der er sorte eller røde tal på bundlinjen. 

”Hvis man er udfordret på eksempelvis tørken og lave priser, så er det nødvendigt at få kigget efter i sømmen. Men selvom man ikke er udfordret, ser vi jo typisk, at de, der har god økonomistyring, er dem, der klarer sig bedst.” siger han. 

”Hvis ikke man har overblikket, kan man stå i en meget svær situation, når der pludselig mangler likviditet. Det kan hurtigt resultere i en ond spiral, hvor den ene dårligdom afføder den næste”. 

Har sparet 200.000 kroner i foder

En af de landmænd, der har nøje kig på omkostningerne og arbejdsgangene, er Peter Sommer Jensen, der driver en svineproduktion syd for Randers med 400 søer og 15.000 slagtesvin årligt. 

”Foderomkostningerne er den væsentlige omkostning for os, og derfor har vi hele tiden har vi fokus på at styre det og minimere spild. Vi lægger meget vægt på at få optimeret på vores blandingsproces, ligesom vi er nøjagtige på at få foderskiftet på det optimale tidspunkt.

Derudover har vi lavet en helt anden flyttestrategi til klimastaldene, så vi sparer tid og foder”, siger Peter Sommer Jensen, der først for alvor granskede foderomkostningerne i 2018.

”Vi kan se, at vi på nuværende tidspunkt har sparet 46 øre i foderomkostninger per kilo tilvækst fra første til tredje kvartal i år. Det er meget, og det betyder årligt en besparelse på mere end 200.000 kroner årligt”, siger Peter Sommer Jensen, der stadig higer efter mere. 

”Hvis det står til mig, skal vi endnu længere ned på foderomkostningerne – gerne 10 øre, så vi kommer et stykke under to kroner per foderenhed. ”

Holder investeringerne i ro

Peter Sommer Jensen glæder sig naturligvis over den økonomiske gevinst ved besparelsen, men fortæller, at det også handler om at udfordre sig selv hele tiden. Han er dog opmærksom på, at der ikke skal spares for enhver pris. 

”Man skal huske på, at det at skære omkostninger jo også er et kompromis. Du kan hurtigt spare dig selv ihjel ved at hente fem øre hist og her. For mit vedkommende kan vi risikere, at et for hurtigt foderskifte kan resultere i maveproblemer og diarre hos smågrisene. Så har man hurtigt mistet den besparelse i tabt tilvækst og medicinering”. 

For Peter Sommer Jensen gør den lave svinenotering mere ondt end de spor, tørken har sat sig i marken. Helt konkret har den betydet, at planlagte investeringer på bedriften er sat i bero. 

”Vi kommer ikke i år til at gøre noget ekstraordinært, selvom vi gerne ville. Vi må arbejde med det vi har, og det betyder så, at de gamle slagtesvinestalde og maskinparken må holde et par år endnu”. 

Vil du vide mere?

Chef LMO Business
E-mail: ckp@lmo.dk
Virksomhedsrådgiver
E-mail: nlj@lmo.dk
Afdelingsleder
E-mail: poe@lmo.dk
Virksomhedsrådgiver
E-mail: rrr@lmo.dk